Language:

Blau Control Service

La següent generació de controladors i serveis auxiliars


Controladors

A Blau Control Service, ens diferenciem per la proximitat i especialització dels nostres serveis. Aquesta figura genèrica i de caràcter multidisciplinari ens permet oferir un ampli ventall de possibilitats al món dels serveis. Comptem amb la suficient experiència com per adequar als nostres auxiliars a les funcions que els nostres clients ens encomanin.