Language:

Blau Control Service

La següent generació de controladors i serveis auxiliars

Qui Som

Blau Control, és una companyia de serveis especialitzats amb seu a Barcelona, que s’encarrega d’oferir tot tipus d’accions en l’àmbit del control, accessos, informació, personal auxiliar i tot el necessari per al bon desenvolupament d’esdeveniments o reunions socials.
Especialitzats en les relacions socials, treballem amb vostè, sigui una petita o gran empresa.

Con Blau Control li garantim:
Cobertura legal, responsabilitat civil i jurídica
Assessorament en matèria de control i normatives Compliment de les normes europees i nacionals relatives a la seguretat i prevenció de riscos laborals

Oblidi’s de:
Cotització i indemnització del personal, denúncies i responsabilitats.
Absentisme laboral
Baixes per malaltia i vacances
Vigilància de les normatives del servei
Manteniment d’èquip

Oferim avantatges en:
Preu
Qualitat servei
Preparació física i psicològica Idiomes
Supervisió serveis
Material i uniformitat